Trong thời gian gần đây, bệnh đóng rong trên tôm sú trở nên phổ biến và lây lan rộng rãi tại các vùng nuôi tôm tại Việt Nam. Do đó, người nuôi cần phải nắm được các nguyên nhân, biểu hiện để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. 1. Nguyên nhân của bệnh đóng…

Hiện nay, trong nuôi tôm thẻ, tôm sú thì việc sử dụng mật rỉ đường để ổn định chất lượng nước cũng như hạn chế dịch bệnh ngày càng được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Vậy tác dụng của mật rỉ đường trong nuôi tôm như thế nào? Sử dụng mật đường trong nuôi tôm…