Phần khuyến nghị là chương cuối cùng của một Dự án nghiên cứu nhằm đề cập khuyến nghị hay các biện pháp tới cơ quản có thẩm quyền và đối tượng liên đới đến Dự án nghiên cứu. Phần này cũng cần mô tả như thế nào để trình bày tốt nhất. Hãy cùng Luận văn hay – nhóm chuyên nhận viết thuê luận văn của Luận Văn Hay cùng xem xét vấn đề này.

một số nội dung cần lưu ý trong Phần Khuyến nghị:

giả tỉ khuôn khổ nghiên cứu nhỏ, tránh về đối tượng nghiên cứu thì không nên đặt tên phần cuối này là Khuyến nghị mà nên đặt là Gợi ý.

Các biện pháp đưa ra cần gắn với kết quả nghiên cứu đã được nêu lên trước đó để bảo đảm sự logic, liên minh.

Nên tham khảo các tài liệu để có nền tảng thông tin mà không bị phi thực tiễn hay sáo rỗng. các thông tin này có thể là cơ sở vật chất lý luận từ các bài, kinh nghiệm khác trên thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam.

1 số lỗi cần tránh khi bộc lộ khuyến nghị

Nêu lên khuyến nghị không đáp ứng nội dung nghiên cứu: một số người có thể biểu lộ khuyến nghị không liên quan, lại không có giá trị trong bài. do vậy cần đi từ kết quả nghiên cứu để yêu cầu kiến nghị, biện pháp thuyết phục nhất. ngoài ra cũng cần chú ý bối cảnh kinh tế thị trấn hội để bám sát thực tại.

Khuyên nghị dài và lan man: một số người vì muốn kéo dài nội dung nên thể hiện dài lòng, lan man và không rõ ý vô cớ có luận điểm, lập luận rõ ràng và cứ liệu có lí.

Phần kết luận

Kết luận là phần tóm tắt lại điểm kết luận chính của Dự án nghiên cứu và biểu đạt giảm thiểu cũng như hướng đi tiếp theo cho nghiên cứu. nội dung cần chú ý trong phần này đó là:

Khẳng định mức độ giải quyết thắc mắc nghiên cứu: nghiên cứu phải biểu lộ mình tư vấn được thắc mắc nghiên cứu và cần đối chiếu với câu hỏi nghiên cứu trong phần đầu.

Chỉ ra đóng góp về mặt công nghệ và thực tiễn: thể hiện việc này phê duyệt việc nêu lên đóng góp không thể bỏ lỡ và những hiểu biết mới từ nghiên cứu. chỉ nhấn amnhj tất cả và không Nhận định vì việc Tìm hiểu đã diễn đạt trong phần trước.

Chỉ ra tránh và hướng vững mạnh của nghiên cứu: chỉ ra hạn chế nhưng không quá đề cao hay hạ thấp giảm thiểu và cần chú ý đến sắc thái từ ngữ để tránh việc đưa ra Đánh giá không hăng hái. Hướng tăng trưởng chính là nghiên cứu có thể được thực hành để cải thiện giảm thiểu trong tương lai.

nhà cung cấp viết thuê luận văn thạc sĩ mơ ước đem lại điều hữu ích cho người mua trong khiến cho luận văn để thực hiện tốt bài luận của chính mình.