Theo hiệp hội Thép VN (VSA), chế tạo ống thép của các thành viên VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

Theo report tổng quan tình trạng thị phần   thép ống đúc phi 325 của cộng đồng Thép VN (VSA), trong 8 tháng đầu năm, sản xuất ống thép của những member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016.

 

 

Lượng bán hàng đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng xuất đi đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần đối với cùng kỳ năm nhâm thìn.

trong tháng 8/2017, chế tạo ống thép của những thành viên đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% đối với cùng kỳ 2016. Sản lượng bán sản phẩm ống thép của các member VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ so với tháng trước và tăng 20% đối với cùng kỳ thời gian trước.

xuất khẩu   Ống mạ kẽm nhúng nóng ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% so với tháng 7/2017, gấp 2 lần đối với cùng kỳ thời gian trước.

Tới thời điểm tháng 8/2017, Thị phần thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu thị trường ống thép với lượng chế tạo đạt 383.000 tấn, bán sản phẩm đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% thị phần, lượng chế tạo đạt 242.393 tấn, bán hàng đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% thị trường.

Theo ghi nhận, Thị trường của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% đối với tháng 7/2017; Thị phần thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% đối với tháng 7/2017; Thị Trường thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% so với tháng 7/2017. đc biết, 7 tháng đầu năm 2017, giá thép đã điều chỉnh tăng 4 lần.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng