Câu hỏi 1:

Kính gửi cô Hồng Trang và các bạn !
Em có thắc mắc về việc Thẩm quyền bổ nhiệm Kế Toán Trưởng trong Công ty Cổ phần thuộc về Hội đồng quản trị hay Giám đốc vì Luật DN không có nói rõ ?
Nếu Hội đồng quản trị bổ nhiệm Kế Toán Trưởng thì hợp đồng lao động với Kế Toán Trưởng và lương hàng tháng trả cho Kế Toán Trưởng thủ tục có gì khác biệt không ạ ?
Em cảm ơn !

Trả lời

EDYBELIFE xin chào em,

Qua thông tin em cung cấp, DN của em là hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần là Đại hội cổ đông, họ bầu ra Hội đồng quản trị để thay mặt mình quản trị hoạt động chiến lược của Công ty cổ phần.

Tham khảo: Kế toán thực hành

Hội đồng quản trị, căn cứ vào Điều lệ hoạt động của DN & Luật DN, sẽ bầu ra Giám đốc để điều hành hoạt động hàng ngày của DN. Kế toán trưởng là người tham mưu, giúp việc cho Giám đốc để điều hành hoạt động tài chính, kế toán hàng ngày của DN, do đó chức danh Kế toán trưởng do Giám đốc bổ nhiệm.

business handshake over blue background/apreton de manos sobre fondo azul

Trong Điều lệ tổ chức hoạt động của DN cần quy định rõ về quyền hạn của Giám đốc. Giám đốc có quyền xây dựng toàn bộ bộ máy nhân sự để giúp việc cho mình, tư vấn, tham mưu giúp mình có thể điều hành tốt hoạt động của DN.

Chỉ trừ DN nhà nước lớn, do Nhà nước nắm giữ thì việc quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cần phải xin ý kiến chỉ đạo của các Bộ ngành liên quan, nhưng không do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm vì HĐQT chỉ đạo chiến lược, không tham gia trực tiếp điều hành tại DN, việc nay cần giao quyền cho Giám đốc.

Vậy DN của em, như các công ty cổ phần khác do Giám đốc quyết định bổ nhiệm em nhé!

Chúc em một ngày nhiều niềm vui!

Hỏi tiếp

Dạ, vậy sao em search ra rất nhiều quyết định bổ nhiệm KTT của Hội đồng quản trị cô ạ

Trả lời tiếp

Thủy à, như tôi đã chia sẻ với em, việc này phụ thuộc về sự phân quyền của Đại cổ đông cho Hội đồng quản trị hay Giám đốc, thường được thể hiện rõ trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của DN. Em xem lại trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của DN quy định về chức danh Kế toán trưởng này thế nào?

Thực ra, DN của em để HĐQT bổ nhiệm KTT cũng không có gì trái với quy định pháp luật cả, việc giao cho HĐQT quyết vấn đề nhân sự có lẽ sẽ hợp với các DN tư nhân nhỏ. Đại hội cổ đông cũng chính là HĐQT phải không em?, DN có ít cổ đông, sẽ hợp với phương thức này, tất cả cùng quyết.

Tại DN của tôi đã từng làm việc, Công ty CP Thiết Bị Machinco1 – Bộ công thương, chức danh kế toán trưởng của tôi do Tổng giám đốc bổ nhiệm. DN này là một công ty đại chúng, xuất phát từ một DNNN lớn, đã cổ phần hóa năm 2006, với khoảng 300 trăm cổ đông. Việc này được quy định rõ trong Điều lệ TCHĐ của DN. Trước khi bổ nhiệm, Giám đốc xin ý kiến của Hội đồng quản trị, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT giao cho giám đốc ký quyết định bổ nhiệm.

Xem thêm: Kê khai thuế

Ngoài ra, DN của em ai là người đại diện pháp luật? Các hợp đồng giao dịch, trong đó cả hợp đồng lao động, người đại diện pháp luật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng em ạ! Vậy nên, ai là người đại diện pháp luật người đó sẽ ký hợp đồng lao động với Kế toán trưởng. Các thủ tục về việc tiền lương hàng tháng của DN vẫn cần được thực hiện theo quy định tại Luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế TNCN & Luật thuế TNDN để chi phí tiền lương này là chi phí được trừ, em nhé!