Nếu bạn là người từng làm việc ở nhà, bạn sẽ cảm thấy một sự thoải mái nhất định và khác hẳn khi làm việc tại văn phòng, đây cũng chính là mấu chốt vấn đề mà khái niệm “tạo bầu không khí như ở nhà” để áp dựng cho thiết kế nội thất văn…