Trước thông báo “Giáo viên “thoát” sáng kiến kinh nghiệm” như cởi bỏ được gánh nặng đè chặt phổ quát giáo viên trong các năm học qua. mặc dầu ai ai cũng biết, hàng năm lĩnh vực Giáo dục có hàng trăm nghìn sáng kiến kinh nghiệm có mặt trên thị trường nhưng chẳng sở…

chỉ tiêu hội nhập toàn cầu trong khoảng niên học 2011-2012, Bộ GD&ĐT phối hợp Trung ương Đoàn, Quỹ tương trợ thông minh kỹ thuật Việt Nam, doanh nghiệp Intel Việt Nam đơn vị cuộc thi toàn quốc kỹ thuật kỹ thuật dành cho gia su lop 6 học trò trung học. Chủ trương vận…