khối hệ thống camera là một trong những hạng mục lắp đặt điện mưu trí. hôm nay Itekco xin giới thiệu và triển khai lắp đặt hạng mục này tại công sở. trước khi lắp đặt camera văn phòng bạn cần để ý một trong những đặc điểm: ==>> Xem thêm :   https://smarthomeknx.net chỗ đứng lắp đặt của…